Foto

Kameran har varit min reskamrat och tysta följeslagare på många vandringar. Med den i handen, ser jag min omgivning på ett annat sätt. Mina ögon söker sig till de små detaljerna, sådant som inte gör så mycket väsen av sig, men som i mitt tycke, är mer intressant än det storslagna och bombastiska.

With the camera as a silent hiking partner, I see my surroundings with different eyes. I often notice small details, things you normally walk by, without paying much attention. The world of small things, is much more interesting, than the grand and obvious.